{idkey=2029b0[url=https%3A%2F%2Fwww.adevela.cz%2Findex.php%2Fvady-kostry][title=Nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+vady][desc=]}{cmp_start idkey=1583[url=https%3A%2F%2Fwww.adevela.cz%2Findex.php%2Fvady-kostry][title=Nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+vady][desc=]}

Nejčastější ortopedické vady

Abecední seznam nejčastějších ortopedických vad, na které se náš Salon zdraví Adevela specializuje. Přikládáme i popis výsledků, kterých lze péčí u nás v salonu dosáhnout. Je logické, že extrémní fáze, kdy již dochází  k rozsáhlé deformaci kostí, obratlů a kloubů, zcela neodstraníme. Přesto v mnoha případech došlo po našich procedurách k takovému zlešení či odstranění vady, že plánovaný chirurgický zákrok již nebyl nutný. Proto je vhodné přijít včas a s nápravou neotálet. Jen tak se lze udržet pohybový aparát v dobrém stavu a zajistit si dobrou kondici na další léta svého života.

 

Bechtěrevova choroba

Patří mezi ta onemocnění, která jsou i pro dnešní moderní medicínu stále záhadou. I přes téměř jedno století trvající výzkumy této choroby se pořád neví, jaké jsou její příčiny a jak nemoc vlastně probíhá. Bechtěrevova choroba, jazykem lékařů ankylozující spondylitida, je dlouhodobé zánětlivé onemocnění, které se objevuje u chrupavčitých tkání páteře, zejména kloubu mezi křížovou kostí a pánví a meziobratlových kloubů. Obvykle se setkáváme s širokou škálou srůstů v hrudní oblasti. V menší míře může postihnout také větší klouby, jako například kloub kyčelní.
Bechtěrevova choroba se zprvu ukazuje velmi nenápadně. Projevuje se dlouhodobými, mnohdy několikaletými bolestmi v kříži, především v noci, kdy se tělo celkově zklidní. Bolesti pomalu nabývají na intenzitě a vedou k úplné nehybnosti páteře. To všechno ještě k tomu často doprovází potíže s dýcháním a klasické zánětové stavy jako teplota nebo únava. Nevylučuje se ani přítomnost očního zánětu.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Pokrok z hlediska hybnosti


Kyfóza - Hyperkyfóza

Ortopedická vada, projevující se zvětšeným (předozadním) zakřivením hrudní páteře (nejčastěji tzv. juvenilní kyfóza).
Hyperkyfóza je deformita, která se projevuje převážně v oblasti hrudní páteře a je vlastně vystupňovanou kyfózou hrudní páteře. Mezi zdravým jedincem a jedincem s touto vadou je často velmi malý rozdíl. Kyfózu lze změřit s pomocí krční a bederní lordózy u svislé stěny.
Jako hyperkyfózu nemůžeme označit kyfotickou polohu hrudníku a bederní páteře u kojenců, kteří si začínají sedat, protože v tomto případě se jedná o naprosto přirozený vývoj.
Hypekyfózu je možné rozdělit na dva druhy a to na vrozenou či získanou. Vrozená je buď na podkladě vrozené deformity, což může být například částečný nebo úplný srůst (=synostóza) dvou či více obratlů, chybějící obratle atd., či více deformit dohromady.
Podle křivky poznáváme kyfózy s dlouhým nebo krátkým obloukem. U kojenců je velmi obtížné rozeznat tuto poruchu. Je nápadná až u velkého zakřivení (kolem 90°).
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Rovná záda u slabších forem, u silnějších zlepšení - bez ohledu na věk klientaLordóza - Hyperlordóza

Lordóza patří do skupiny předozadních odchylek páteře. Tato vychýlení jsou přirozená a pro tělo důležitá, neboť splňují funkci tlumení otřesů. Pokud však úhel zakřivení příliš vzroste, může to způsobovat bolestivé problémy. V takovém případě se zakřivení již označuje jako hyperlordóza.
Na lidské páteři jsou dvě místa, kde hyperlordóza může vzniknout. Na krční páteři - krční hyperlordóza. Druhým mnohem častějším místem postižení je břišní část páteře (obratle L1-L5) - břišní hyperlordóza.
Hyperlordóza může být zapříčiněna zvýšeným sklonem pánve nebo vrozenou tvarovou odchylkou obratlů. Mnohem častějším důvodem vzniku hyperlordózy je však jiný důvod, kdy zvětšené prohnutí vzniká jako druhotný problém. Tělo si tak prostřednictvím hyperlordózy kompenzuje jiný problém těla. Mezi nejčastější takové příčiny patří např. obezita, hrudní kyfóza nebo gravidita.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Rovná záda u slabších forem, u silnějších zlepšení - bez ohledu na věk klienta

Nestejná délka končetin

Nestejná délka ať už dolních nebo horních vzniká nejčastěji povytažením kloubu z kloubní jamky. Z touto poměrně běžnou vadou se setkáváme cca u 80% populace, z toho jen mizivé procento, cca 5%, jsou vrozené vady nebo špatně léčené poúrazové stavy.
Ačkoliv bezbolestná náprava a usazení povytažených kloubů není v našem salonu problém, klasická medicína řeší tuto odchylku vkládáním ortopedické vložky do boty kratší nohy nebo speciální ortopedickou obuví v průběhu celého života.
V případě zanedbání tohoto stavu dochází k deformaci páteře, nejčastěji skolióze. Klouby kratší - více zatížené nohy mají sklony k artritidě.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Faktické srovnání končetin, včetně srovnání pánvePootočené obratle

Špatnými návyky jako jsou nesprávné držení těla, sezení s nohou přes nohu, jednostranné sporty a činnosti, dochází k posunům obratlů a tím plotének a k posunům kloubů, které se pootočí do nesprávné polohy a svaly zafixují tuto novou pozici.
Ať už k posunům a pootočením dojde rázově nebo vývojem po delší dobu, koterekci provádíme doslova na počkání.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Faktické srovnání obratlů


Rozštěp páteře

Spina bifida (SB), vrozený rozštěp páteře, je jednou nejčastějších vrozených vad. Patří mezi poruchy vývoje neurální trubice – NTD, které postihují okolo 0,2 % narozených dětí. Podstatou rozštěpu páteře je nedokonalé uzavření páteře – obratlových oblouků. K této poruše může dojít okolo 29. dne těhotenství. Nejčastěji se SB nachází v oblasti bederní páteře a níže. Rozlišujeme zadní typ, kdy dochází k rozštěpu obratlového těla. Může zde vzniknout klínovitý tvar obratle, který vede ke skolioze. U předního typu  nedojde ke spojení obou polovin obratlového oblouku. Může být spojen i s výhřezem míšních plen a míchy.  Hrozí zde těžké nervové poruchy.
Méně závažnou formou předního typu SB je okultní spina bifida, která nevyžaduje chirurgický zásah, a která se může vyskytovat běžně u řady lidí (až 15 % populace), aniž by u nich, až na výjimky, způsobovala nějaké závažnější potíže. U této formy je postižen jeden nebo více obratlů, mícha je nedotčena. Spina bifida cystica je těžší forma SB, která již postihuje i míchu. Vznik SB podmiňuje nedostatek kyseliny listové (vitamin skupiny B, označovaný také jako vitamin B9), resp. porucha při jejím metabolismu. Spina bifida je do jisté míry zatížena dědičností, a proto by ženy s okultní SB měly užívat vysoké dávky kyseliny listové (5 mg denně) jako embryoprotektiva . Tyto ženy mají geneticky podmíněné defekty v enzymech řídících metabolické procesy kyseliny listové a obvykle jim nestačí běžná doporučovaná denní dávka 0,4 mg.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: V rovině léčení nelze rozštěp odstranit, v rovině komfortu umíme docílit poměrně značné úlevySkolióza

Vychýlení páteře do strany. K tomu dochází zejména vlivem dlouhodobě špatného držení těla a ochablým zádovým svalstvem, které můžeme sledovat až u třetiny dětí. Nejčastější příčinou je nestejná délka dolních končetin a s tím spojené vychýlení pánve.
Skolióza nebo její příznaky by měly být odhaleny co nejdříve už rodiči dítěte, kteří by měli dbát na dostatek pohybové aktivity, správnou obuv a všímat si drobných vad a deformací ve vývoji svého potomka. Pokud se totiž vzniklé deformace páteře u dítěte nezačnou napravovat dostatečně brzo, dospěje skolióza do stádia, kdy už je zlepšení či návrat páteře do správné polohy téměř nemožný a člověk je značně pohyblivě omezen, nemluvě o obrovských bolestech provázejících jedince po celý život.
Prevence:
Velice důležitým předpokladem je včasná diagnóza. Jděte proto okamžitě k lékaři, když máte u svého dítěte jakékoli podezření na špatné držení těla. Je-li stanovena diagnóza skoliózy, mělo by dítě začít s nějakou sportovní aktivitou, která posiluje svaly zad. Jedním z těchto sportů je například plavání. Na druhé straně platí, že by měly být omezeny sporty, které páteř silně zatěžují, například squash, umělecká gymnastika, skok do výšky. Rozdíly v délce nohou, které bývají hlavní příčinou, odstraníme - viz odstavec Nestejná délka končetin.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Rovná záda u slabších forem, u silnějších zlepšení - bez ohledu na věk klienta

Vbočený palec - Hallux valgus

Vbočený palec, latinsky hallux valgus, patří mezi nejčastější deformity prstů u nohou. Palec je při tomto postižení vybočen v podélné ose zevně, takže špička palce směřuje k druhému prstu. Mezi hlavní příčiny vzniku této deformity řadíme nošení nevhodné obuvi a s tím související ztrátu nožní klenby. Výrazný podíl má i nestejná délka dolních končetin a nesprávné postavení pánve. Výčnělek na bázi palce, který směřuje k druhému chodidlu je velmi bolestivý a tvoří se nad ním otlaky. Často také dochází ke zkřížení ostatních prstů.
Prevence: Předcházet tomuto poškození se dá velmi snadno – nošením šetrné obuvi a hlavně srovnáním dolních končetin a správné postavení pánve. V prvotní fázi je vhodné nosit ortopedickou obuv a podpořit narovnání speciálními korekčními dlahami. U pokročilých a zanedbaných stádií se vada řeší operací.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Pomalé zlepšení u slabších foremVýhřez ploténky

Při dlouhodobém nesprávném držení těla dochází k tomu, že se ploténka nepravidelně na jedné straně deformuje. Měkké rosolovité jádro se posunuje mimo střední část, což má za následek větší namáhání a protahování vláken ve vnějším obalu. Jádro se časem vyklene směrem k míše, čímž nastává tzv. vyklenutí meziobratlové ploténky. Vyklenutí se následně projevuje bolestí v oblasti zad.
V 98 % dochází k vyklenutí ploténky mezi 4. a 5. bederním obratlem. V některých případech může dojít k vyklenutí mezi 5. bederním obratlem a 1. obratlem tvořící křížovou kost, což se projevuje často poruchou citlivosti v oblasti vnější strany stehna a bérce.
Jakých výsledků lze u nás dosáhnout: Postupné zlepšování stavu, rychlá úleva od bolestí

{cmp_end}{idkey=2029b1[url=https%3A%2F%2Fwww.adevela.cz%2Findex.php%2Fvady-kostry][title=Nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD+vady][desc=]}
navstevnost/visits/counter.php" width="1" height="1" alt="" border="0">